Partij voor de Vrijheid???????

4

Na de zoveelste PVV-buitenlander-discussie besloot ik het partijprogramma van de PVV maar eens door te lezen en ik schrok me rot. Niet alleen om de houding tegen buitenlanders, asielzoekers en de islam, want dat liedje ken ik zo onderhand wel.

Ik schrok met name van de maatregelen die zij willen nemen ten aanzien van de natuur, de economie, de veiligheid en de vrijheid.

Als de PVV het voor het zeggen zou krijgen, zou dat het einde betekenen van het milieubeleid. De PVV ziet namelijk niets in maatregelen ter bevordering van natuurbehoud en duurzaam ondernemen. Duurzaam is een ander woord voor duur, volgens de PVV.  Alle vormen van eco-tax en eco-subsidies willen ze per direct afschaffen.
Ook is de partij tegen de bouw van windmolens, die vinden ze namelijk lelijk. Het tekort aan fossiele brandstoffen kan volgens de PVV worden opgevangen met kernenergie, onder voorwaarde dat het veilig is. Met de ramp in Fukoshima vers in het geheugen heb ik hier mijn twijfels over.

Verder staat de PVV voor meer veiligheid. Om dit te bereiken willen ze  meer agenten op straat en deze agenten moeten ook zwaarder bewapend worden, zoals met een Amerikaanse wapenstok. Ook conducteurs in treinen moeten meer bevoegdheden en een betere uitrusting krijgen. Bovendien moet de politie overal preventief kunnen fouilleren, zonder dat daar directe aanleiding voor is.

De leeftijdsgrens voor het jeugdstrafrecht moet omlaag naar 16 jaar. Arrestanten moeten geregistreerd worden op naam, geloof en afkomst. En de PVV wil graag chain-gangs  in het straatbeeld die in roze pakjes zwaar werk verrichten.
Ik heb bij deze plannen totaal geen veilig gevoel. Het doet mij meer denken aan een politiestaat.

En dan de economie:
De PVV wil dat Nederland uit de EU stapt en dat de gulden weer ingevoerd wordt. Hoewel het verlaten van de EU zorgt dat Nederland ook geen geld meer hoeft af te dragen aan de EU, vraag ik me af of hierdoor de handelspositie niet ernstig verzwakt wordt. Bovendien gaat de herinvoering van de gulden enorm veel geld kosten en ook bij wisselkoersen gaat veel geld verloren.
Verder zijn de standpunten van de PVV zo extreem anti-islam dat ik me afvraag of dit goed is voor de handelsbetrekkingen in het algemeen. Komen de verhoudingen met bijvoorbeeld Indonesië zo niet onnodig onderdruk te staan?
Ik denk dat Nederland zich erg zou isoleren met deze maatregelen.

Als ik het partijprogramma lees krijg ik eerder het idee dat de PVV het voorbeeld van Noord-Korea nastreeft, als de vrijheid.

Andere opmerkelijke plannen zijn:

 • Het korten van gemeentes die aan ontwikkelingshulp doen of subsidie verlenen voor multi-culturele doelen.
 • Het opheffen van de verschillende publieke omroepen.
 • Een verbod op de Koran.
 • Koffiehuisinspecties (wat dat ook mogen wezen?)
 • Het verbod op pret-poli’s (wat dat ook mogen zijn?)
 • Veel vaderlandse geschiedenis op school.
 • Steun aan het bouwen van Joodse nederzettingen in bezet gebied.
 • En als kers op de taart op elk overheidsgebouw verplicht de Nederlandse vlag.

Nadat ik het partijprogramma 3 keer had doorgelezen had ik eigenlijk maar één vraag:

Waarom heet het eigenlijk Partij voor de Vrijheid?

Permalink voor ingesloten afbeelding

afbeelding: @1nsula

 

 

Vind jij deze site ook de moeite waard?

Klik dan op deze link naar PayPal.com om een contributie te doen.

Waarvoor onze dank!

4 reacties

 1. Ik kijk nog verder dan dat. Ik zie de samenleving in Nederland zich al aan passen. Er gebeuren idiote dingen.
  Gisteren zei iemand op leeftijd, bij de supermarkt tegen mij: “Wéér een vliegtuig neer gegaan”…Huh? Ik schrok me te pletter..Waarop hij vervolgde: “kijk maar, daar lopen weer een paar van die gasten”… Ik begreep totaal niet waar hij het over had en bedacht dat ik naar huis moest, om het nieuws te gaan volgen..Voor mij liepen twee dames te winkelen en toen viel het kwartje..
  Hoe bedenkt iemand het, om mij te betrekken bij zijn vreemdelingenhaat?
  Alsof iedereen dezelfde denkbeelden erop na houdt..De peilingen, die in de kranten verschijnen en de PVV tot ongekende hoogten toeschrijven, maken mensen roekeloos. En geven legitimiteit, om hun mening overal te spuien.
  De maatregelen, die de PVV graag zou willen zien, maakt dat mensen het heel normaal vinden, om zich te manifesteren.
  Enkele weken geleden ging ik me verdiepen in de nieuwe trend van de ‘buurt what’s app’.. Buren die elkaar een appje sturen, als er onraad is of verdachte omstandigheden. Het leek me geen gek initiatief. Een stukje sociale controle, maar nu gedigitaliseerd..
  Ik kwam eerst terecht op een facebookpagina. Want ik ga niet zomaar over één nacht ijs, je mobiel nummer is namelijk behoorlijk privé, vind ik.
  Tot mijn verwondering was het een aaneenschakeling van geklaag, gejeremias over verkeerd geparkeerde auto’s en zwerfvuil. En natuurlijk werd de gemiddelde allochtoon als verdachte bestempeld.
  Maar zoiets kun je verwachten. Ja erg genoeg, maar in zo een tijd leven we nu eenmaal.
  Nog erger vond ik, dat de initiatiefnemers van deze what’s app er ook burgerwachtpraktijken op na hielden. Ze gaan, voornamelijk in de avonduren, op pad in een bestickerde auto en noemen zich het: buurtpreventie team…Iedereen kan verdachte omstandigheden melden en anders zoeken ze die zelf wel op…
  Nu mag iedereen zeggen: prachtig voor de veiligheid van een buurt, dorp of stad..Ik krijg daar een slechte smaak van in mijn mond.
  Het doet mij denken aan: de knokploegen van de jaren dertig van de vorige eeuw. Laffe mensen, die in gezamenlijk verband heel veel lef hebben.
  Er is nog niets gebeurd op dat terrein, maar het lijkt me sterk, dat deze buurtpreventieteams ongewapend op pad gaan..
  Alles het gevolg van de ophitserij van de PVV, die maar blijft roeptoeteren, dat Nederland onveilig is..
  En dan melden de kranten, dat die what’s app’s de criminaliteit omlaag hebben gebracht..Zelfs een mooi onderzoek naar gedaan door de Uni van Tilburg
  Ziet niemand wat er gebeurd?..Dat mensen met een andere afkomst, als Nederland, de sjaak zijn? Ook al dragen ze bij aan de samenleving, ook al zijn ze bezig om te gaan bijdragen..Als ze per ongeluk in ons gebied een buurtpreventieteam tegenkomen, mogen ze nog geen snoeppapiertje op de grond gooien.
  Zo heeft de PVV ons Nederlanders inmiddels geconditioneerd. Het mag allemaal, we moeten voor ons Nederland opkomen en veilig houden…

Leave A Reply

%d bloggers liken dit: