Daklozenopvang in Nederland

0

Er zijn in Nederland 43 gemeentes aangewezen om de opvang te verzorgen in hun regio, de zogenaamde centrumgemeenten. Wat is de taak van deze gemeentes?

Om de maatschappelijke opvang binnen het kader van de WMO in goede banen te leiden, zijn 43 centrumgemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van een samenhangend aanbod van maatschappelijke opvang.

Dat betekent een sluitende ketensamenwerking op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau tussen alle betrokken partijen en omringende gemeenten. De centrumgemeenten werken hiertoe samen met opvanginstellingen, zorgkantoren en woningcorporaties. De centrumgemeenten ontvangen hiervoor specifieke uitkeringen van het Rijk. De G4 hebben voor deze taak een Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang opgesteld. De overige 39 centrumgemeenten werken met een zogenaamde Stedelijk Kompas voor hun regio.

Maatschappelijke opvang is volgens de definitie in de Wmo ‘het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door een of meer problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving’.

De focus binnen de maatschappelijke opvang zal de komende jaren worden verlegd van opvang naar preventie en blijvend herstel na uitstroom. Mensen worden in hun eigen kracht ondersteund, zodat dakloosheid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Doel is dat een opvangplek hooguit een korte tussenstop is, waarna weer participatie in de Nederlandse samenleving kan plaatsvinden.

Ook de ondersteuning van zwerfjongeren maakt onderdeel uit van het maatschappelijke opvangbeleid.

Bron: www.invoeringwmo.nl

De G4 hebben dus een plan van aanpak gemaakt en de andere 39 werken meteen Stedelijk Kompas, mijn vraag is waarom? De problematiek is hetzelfde, de achtergronden en redenen van dakloosheid zijn hetzelfde dus waarom geen centraal plan zodat iedereen weet hoe het probleem wordt aangepakt. Niet alleen de gemeenten maar ook de zorginstellingen die de plannen moeten uitvoeren. In een link hieronder kun je het plan downloaden en op je gemak doorlezen….116 pagina’s over hoe we het doen tussen 2006 en 2014.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/09/29/monitor-plan-van-aanpak-maatschappelijke-opvang.html

Wat is er in die tijd allemaal gebeurd? In het kort is er veel budget vrijgemaakt om het in 2006 op te starten, in 2008 kwam de crisis dus waren er direct andere prioriteiten en werd er gekort. En nu zitten we met 60000 daklozen in Nederland, dus een stad als Nieuwegein is dakloos….. Het plan is niet verkeerd maar door een chronisch tekort aan geld niet uitvoerbaar geworden.

Mijn idee achter Nooit Meer Buiten Slapen is om 1 plan te maken voor gemeenten en instellingen. Dit hoeft geen lang plan te zijn maar duidelijke lijnen die voor iedereen duidelijk zijn. En dan moeten we allemaal gaan doen waar we goed in zijn, gemeenten moeten besturen en instellingen moeten mensen helpen en opvang bieden. Niet alleen als het koud is maar altijd.

Mijn rol zie ik graag als een verbindende en helpende, helpend op basis van ervaring!

Mijn plan is duidelijk, minder schrijven, minder praten, meer doen!, De straat op, de mensen buiten opzoeken en kijken waar de behoefte ligt en van daaruit gaan werken. Snel!

Fijne dag,

Frank

 

Meer info over dit plan: http://nooitmeerbuitenslapen.com/

Vind jij deze site ook de moeite waard?

Klik dan op deze link naar PayPal.com om een contributie te doen.

Waarvoor onze dank!

Leave A Reply

%d bloggers liken dit: